Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych.

Od 1 czerwca 2019 roku w naszej szkole realizowany jest projekt "Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych", w ramach którego 14 nauczycieli wyjedzie na zagraniczne szkolenia. Kursy odbędą się w renomowanych szkołach w:

  • Irlandii,
  • Wielkiej Brytanii,
  • Austrii, Hiszpanii,
  • Włoszech,
  • Malcie,
  • Cyprze.

 

Po powrocie z mobilności nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami grona pedagogicznego i będą wykorzystywać ją w procesie dydaktycznym.

Nauczycielki biorące udział w nowym, szkolnym projekcie "Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych" Katarzyna Kordek i Małgorzata Gawlińska-Lazar już tego lata przebywały dwa tygodnie we Florencji na kursach metodycznych. Pierwszy z nich zatytułowany „Bring Your Classroom to Life: Learn to Teach English and Other Languages with Drama! “ był prowadzony przez wykładowców – aktorów z Nowego Jorku: Marison i Jose Santana. Zajęcia kładły nacisk na wypracowanie umiejętności słuchania tzw. active listening, strategie efektywnego komunikowania się oraz praktycznego użycia metod tzw. dramy w klasie. Drugie szkolenie pt.“Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” prowadzone przez doświadczoną włoską metodyczkę Susan Gagliano dotyczyło umiejętnego prowadzenia grupy, radzenia sobie z konfliktami wśród dzieci i młodzieży. Kurs ten obejmował szereg zagadnień psychologicznych ze szczególnym naciskiem na “soft skills”. Szkolenia były okazją do dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami z Europy, np. Węgier, Słowacji, Hiszpanii i Bułgarii.

Jesteśmy przekonane, że zdobyte doświadczenia i materiały dydaktyczne z pewnością ubogacą jakość pracy naszej szkoły.