Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych.

Od 1 czerwca 2019 roku w naszej szkole realizowany jest projekt "Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych", w ramach którego 14 nauczycieli wyjedzie na zagraniczne szkolenia. Kursy odbędą się w renomowanych szkołach w:

  • Irlandii,
  • Wielkiej Brytanii,
  • Austrii, Hiszpanii,
  • Włoszech,
  • Malcie,
  • Cyprze.

 

Po powrocie z mobilności nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami grona pedagogicznego i będą wykorzystywać ją w procesie dydaktycznym.

Nauczycielki biorące udział w nowym, szkolnym projekcie "Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych" Katarzyna Kordek i Małgorzata Gawlińska-Lazar już tego lata przebywały dwa tygodnie we Florencji na kursach metodycznych. Pierwszy z nich zatytułowany „Bring Your Classroom to Life: Learn to Teach English and Other Languages with Drama! “ był prowadzony przez wykładowców – aktorów z Nowego Jorku: Marison i Jose Santana. Zajęcia kładły nacisk na wypracowanie umiejętności słuchania tzw. active listening, strategie efektywnego komunikowania się oraz praktycznego użycia metod tzw. dramy w klasie. Drugie szkolenie pt.“Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” prowadzone przez doświadczoną włoską metodyczkę Susan Gagliano dotyczyło umiejętnego prowadzenia grupy, radzenia sobie z konfliktami wśród dzieci i młodzieży. Kurs ten obejmował szereg zagadnień psychologicznych ze szczególnym naciskiem na “soft skills”. Szkolenia były okazją do dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami z Europy, np. Węgier, Słowacji, Hiszpanii i Bułgarii.

Jesteśmy przekonane, że zdobyte doświadczenia i materiały dydaktyczne z pewnością ubogacą jakość pracy naszej szkoły.

Projekt mobilności nauczycielskich zakłada wprowadzenie innowacji pedagogicznych, m.in. lekcji wielojęzycznych.

Taką lekcję o tematyce bożonarodzeniowej przeprowadziły 20.12.2019 r. w klasie 4 KSP nauczycielki języka angielskiego - Agnieszka Sus, niemieckiego - Agnieszka Polywka i hiszpańskiego - Dorota Szokalska. Uczniowie poznali słownictwo związane z Bożym Narodzeniem w trzech językach, a następnie wykonali plakaty przedstawiające to, czego się nauczyli. Na koniec zajęć dumnie pozowali do zdjęć i prezentowali efekty swojej pracy. Lekcja wzbudziła niemałe zainteresowanie i wszyscy się w nią naprawdę zaangażowali. Kolejne lekcje wielojęzyczne zostaną przeprowadzone w innych klasach szkoły podstawowej. 

Projekt „Mój Pinokio” dla klas 0-8 KSP jest owocem mobilności nauczycielek języka angielskiego - Małgorzaty Lazar i Katarzyny Kordek do Florencji w ramach projektu Erasmus+.
 
W tym pięknym mieście urodził się Carlo Collodi, słynny autor popularnej w całej Europie bajki o Pinokio.

Projekt „Mój Pinokio” został przeprowadzony w szkole w miesiącach październik i listopad 2019 r. Zakończył się uroczystym rozdaniem nagród 25 listopada, czyli dzień po 193. rocznicy urodzin Carlo Collodiego przypadającej 24 listopada.

Projekt dotyczył wielu aspektów życia szkolnego. Bajka o Pinokiu była czytana przez starszą młodzież klasom najmłodszym. Odbyły się prezentacje oraz lekcje czytania przygód Pinokia w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim przez uczniów klas 5-8. W konkursie plastycznym „Mój Pinokio” brały udział dzieci z klas 0-3 oraz 4-6. Powstała wystawa pięknych prac, kukiełek oraz różnych form przestrzennych poświęconych bohaterowi bajki. Po rozdaniu nagród prace zostały zaprezentowane w Bibliotece Miejskiej w Zabrzu.

Notatka o projekcie ukazała się w prasie lokalnej, tj. w gazecie Głos Zabrza i Rudy Śląskiej.