Święty do klasy wzięty, A.D. 2020

W 2020r. nie mogło się obyć bez Świętych, kórych zaprosili uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej!

Czyżby i Święci dbali o bezpieczeństwo?;)