Egzamin maturalny '2017
 

KLO

KRAJ

Język polski (PP)

59,73%

56%

Język angielski (PP)

93,07%

71%

Matematyka (PP)

80,00%

54%

Historia (PR)

86,00%

33%

WOS (PR)

78,00%

26%

Matematyka (PR)

39,60%

37%

Fizyka (PR)

58,17%

40%

Biologia (PR)

54,00%

37%

Chemia (PR)

59,67%

41%

Język angielski (PR)

72,92%

60%

Język niemiecki (PR)

66,00%

56%