Egzamin maturalny '2019

  KLO kraj województwo Zabrze
Język polski- PP 57% 52% 53% 53%
Język angielski- PP 90% 72% 74% 74%
Matematyka- PP 80% 58% 57% 58%
Matematyka- PR 53% 39% 35% 35%
Fizyka 63% 42% 39% 45%
Biologia 56% 33% 33% 30%
Chemia 55% 40% 38% 32%
Język angielski- PR 75% 56% 56% 57%
Język niemiecki PP 91% 61% 68% 68%
Geografia  58% 29% 30% 31%
Język polski- PR 87% 55% 59% 64%
Język niemiecki PR 62% 56% 60% 57%
Historia 54% 37% 38% 42%
WOS 65% 27% 28%

30%