Skip to content

Debata dotycząca systemu wystawiania oceny z zachowania

3 października przedstawiciele klas 4-8 Katolickiej Szkoły Podstawowej spotkali z się dyrekcją oraz opiekunami samorządów klas 4-6 oraz 7-8, aby omówić system wystawiania oceny z zachowania. 

W każdej klasie odbyła się najpierw dyskusja z wychowawcą, podczas której uczniowie mieli możliwość, aby wypowiedzieć się na ten temat. Następnie zebrane wnioski zostały przedstawione na międzyklasowym forum.  Podczas spotkania udało się wypracować wspólne stanowisko, które zostało następnie spisane i przedstawione w klasach. 

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa