Skip to content

Finał całorocznego projektu edukacyjnego pt. „Nauka dla ciekawskich” już za nami!

15 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymało certyfikaty ukończenia interdyscyplinarnego projektu przyrodniczego zorganizowanego przez pracownie dydaktyczne Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

„Barwy i kształty, czyli wielka maskarada przyrody”, „Odpady a koszty środowiska”, „Te co skaczą i fruwają, „Powietrze, woda, gleba – wzajemne powiązania” to przykłady przyrodniczych tematów realizowanych na zajęciach warsztatowych z biologii, fizyki, chemii oraz matematyki. Moc doświadczeń i eksperymentów, moc nowych umiejętności, a przy tym wszystkim moc zabawy i radości!

Wszystkim ambitnym uczestnikom popołudniowych zajęć gratulujemy pracowitości, systematyczności i ciekawości świata, czyli podstawowych cech prawdziwego badacza-naukowca!

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa