Skip to content

I Komunia Święta

Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu… Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście – właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej – ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem.”

List do dzieci w Roku Rodziny (1994) – Jan Paweł II

14 maja 2023r. uczniowie klas 3. po raz pierwszy przystąpili do Komunii Świętej. To wielkie święto nie tylko dla dzieci i ich rodzin, ale również dla całej wspólnoty szkolnej. Chciejmy otoczyć dzieci naszą modlitwą, aby jak najczęściej korzystały z tego Pokarmu na życie wieczne.

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa