Skip to content

INCLUDL Schools

Katolicka Szkoła Podstawowa bierze udział w nowym międzynarodowym projekcie „INCLUDL Schools: Promoting Inclusive Schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning” (promocja szkół inkluzyjnych w Europie poprzez strategie UDL i S-L).

Współpracujemy  z  zagranicznymi szkołami w Turcji (ANAMUR VAKIFBANK ATATURK ORTAOKULU. TURKEY)  i na Łotwie (KULDIGAS 2.VIDUSSKOLA. LATVIA). 

Koordynatorem jest COCEMFE ( Confederacion  Espanola de Personas con Discapacidad Fisica y Organica) z siedzibą w Madrycie. 

COCEMFE to organizacja pozarządowa założona w 1980 roku, która zrzesza, wzmacnia i koordynuje wysiłki i działania podmiotów, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną i organiczną w celu obrony ich praw, poprawy jakości życia, zwiększenia ich autonomii i osiągnięcia pełnego obywatelstwa.

Partnerami  są Madrycki Uniwersytet Universidad Autonoma de Madrid oraz Innovation  Frontiers Ike. z Grecji. 

Czas trwania projektu to rok  2021 – 2024.

Cel projektu: 

Ogólnym celem projektu jest zebranie zespołu pracowników oświaty z różnych krajów europejskich, którzy mogą przyczynić się do promowania inkluzji w szkołach europejskich głównie poprzez doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie integrowania bardziej inkluzywnych programów dydaktycznych w ich szkołach i szerszych społecznościach. Zgodnie z tym założeniem, istnieją dwa podejścia, które przegląd literatury wskazuje jako skuteczne w promowaniu inkluzji w szkołach: Service-Learning (S-L) i Universal Design for Learning (UDL). Te dwa podejścia mają się przyczynić do uczenia się kluczowych kompetencji wszystkich uczniów. Ponadto technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) pokazały, że mogą przyczynić się do rozwoju propozycji edukacyjnych, które będą bardziej integracyjne, będą sprzyjać uczestnictwu i zwiększą dostępność dla wszystkich uczniów.

Jako cele szczegółowe stawiamy sobie następujące zadania 

  • Zbadanie synergii pomiędzy modelem uczenia się kompetencji poprzez metodologię service-learning (S-L), która integruje UDL. 
  • Zbadanie synergii pomiędzy modelem uczenia się kompetencji poprzez metodologię service-learning (S-L), która integruje UDL. 
  • Projektowanie, rozwijanie i dzielenie się programami dydaktycznymi opartymi na metodologii S-L w celu wzbogacenia nauczycieli i zdolności szkół do integrowania praktyk inkluzyjnych. 
  • Stworzenie przewodnika dobrych praktyk inkluzyjnych, w którym zebrane zostaną wyniki programów realizowanych przez szkoły i nauczycieli. 
  • Zebranie wartościowych narzędzi ICT do inkluzji, aby stworzyć zestaw narzędzi dla nauczycieli i szkół, które będą wspierać inkluzję. 
  • Stworzenie przyjaznej i łatwej w użyciu aplikacji, która ułatwi nauczycielom projektowanie włączających propozycji dydaktycznych (projekty S-L, ale nie tylko…) z uwzględnieniem zasad UDL, punktów kontrolnych i działań. 
  • Upowszechnienie rezultatów projektu w celu zwiększenia zaangażowania szkół europejskich we włączanie do edukacji.

Dowiedz się więcej:

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa