Skip to content

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki, techniki ale również  w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych formach rozwijania umiejętności. 

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa