Skip to content

Laureaci i nagrodzeni w „Leonie”!

Już nie deszcz, a ulewa spłynęła na uczniów klas 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej!

Wszystkie obecne na zdjęciach uczennice i uczniowie KSP uzyskały/li wyniki w pierwszej 10 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon z Języka Angielskiego i z Matematyki. W tym Kuba 2 miejsce, Yassin i Wojtek 3 miejsca w Polsce!!! REWELACJA dzieciaki!!! GRATULACJE!!!

Szczegółowe informacje dotyczące zajętych miejsc na stronie katolicka.pl w zakładce Szkoła Podstawowa – Nasze Osiągnięcia- Wyniki Olimpiad i Konkursów!

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa