Skip to content

Miejski Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy dzieci pięcio
i sześcioletnie do udziału w konkursie !

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla przedszkolaków

PANI WIOSNA RADOSNA!

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Tarnopolska 3.   41-807 Zabrze,tel.32 271-21-32,mail: szkola@katolicka.pl

 2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym – grupa pięcio i sześciolatków.

3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice np.: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina, forma przestrzenna, format dowolny.

4. Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • oryginalność pracy
 • zgodność z tematem
 • estetyka wykonanej pracy
 • wkład pracy własnej 

                                                     Cele konkursu

1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.

3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosennym.

Zasady konkursu

1. Temat konkursu:  „PANI WIOSNA RADOSNA!

2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką.

3. Praca powinna być opisana według wzoru (załącznik nr 1):

 • Tytuł pracy;
 • Imię i nazwisko autora oraz wiek;
 • Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;
 • Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.

4. Komisja przyzna  nagrody dla 10 najciekawszych prac

5.Laureaci zostaną zaproszeni do Katolickiej Szkoły Podstawowej, ul. Tarnopolska 3 w Zabrzu na rozdanie nagród, dyplomów i poczęstunek. Pozostali uczestnicy otrzymają  podziękowania.  Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie. Nauczyciele koordynujący konkurs w przedszkolach otrzymają podziękowania.

Terminy

1. Prosimy o dostarczenie  prac do 15.04.2022 r. Po tym terminie prace nie będą oceniane.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2022 r.

4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni  pocztą e-mail lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

 •  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 •  Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.(załącznik nr 2)
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa