Skip to content

Milion dzieci modli się na Różańcu

Zespół Szkół Katolickich uczestniczy w akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na Różańcu”

Ta międzynarodowa kampania modlitewna odbywa się co roku, dnia 18 października, o godz. 9.00. 


Akcja jednoczy dzieci na całym świecie na modlitwie różańcowej o pokój na świecie.
Głównym organizatorem kampanii jest Aid to the Church in Need (ACN), w tłumaczeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To międzynarodowa katolicka organizacja charytatywna działająca bezpośrednio pod patronatem Stolicy Apostolskiej. W Polsce wspomnianą akcję koordynuje Sekcja Polska – Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie PKwP.

Dodano w kategorii Projekty