Skip to content

Mobilności nauczycieli w ramach Erasmus+

Podczas wakacji, dzięki uzyskanej w wyniku konkursu akredytacji, nauczyciele mogli wziąć udział w mobilnościach Erasmus+

Katarzyna Kordek, Małgorzata Lazar – BARCELONA 

27.06.2022-01.07. 2022 

Creative strategies for language teachers: Make it easy, make it real 

04.07.2022-08.07.2022 

Happy Teachers for Better Students 

Międzynarodowe kursy umożliwiły nam: 

-poznanie dziedzictwa kulturowego Hiszpanii 

-pozyskanie umiejętności korzystania z aplikacji: www.bookcreator.com,www.wizer.me,www.jamboard.com,www.bookwidgets.com,www.plickers.com,www.daverbirss.com 

-zapoznanie się z najnowszymi trendami dot. metodyki nauczania: podstawy psychologii pozytywnej, teorie i odniesienia międzynarodowe, jak i teorie i techniki pozytywnej edukacji. 

– zapoznanie z uważnością tzw “mindfullness” jako okazją do treningu umysłu, zwrócenia uwagi na chwile obecne, zrelaksowania się, osiągnięcia celów i podniesienia pewnego poziomu samoświadomości. 

– projektować programy, które łączą naukowców z rozwojem wzmacniania charakteru i dobrego samopoczucia, takich jak doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowanie w działania, ustanawianie znaczących praktyk i relacji itp.  

– zdobyć niezbędną wiedzę, aby właściwie zintegrować różne narzędzia edukacyjne, aby wspierać styl uczenia się każdego ucznia, wspierając w ten sposób ich motywację, stosując teorię inteligencji wielorakiej. 

Agnieszka Polywka, Iwona Rudzka – BARCELONA 

27.06.2022  – 01.07.2022 

Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students 
04.07.2022 – 08.07.2022 

Art Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education 

Międzynarodowe kursy umożliwiły nam: 

 • nawiązanie nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych projektów szkolnych 
 • poszerzenie wiedzy metodycznej i dydaktycznej 
 • zdobycie nowych umiejętności językowych 
 • poznanie dziedzictwa kulturowego Hiszpanii 
 • pozyskanie umiejętności korzystania z aplikacji i narzędzi IT   
 • poszerzenie wiedzy na temat edukacji międzynarodowej 
 • zdobycie wiedzy na temat nowych projektów, programów edukacyjnych stosowanych w innych krajach europejskich 

Ania Zawada – GOZO 

25.07.2022 – 5.08.2022 

General English Standard Group Course, BELS Gozo Language School 

Mobilność Erasmus+ umożliwiła mi: 

 • Rozwinięcie umiejętności językowych – Angielski poziom Advanced 
 • Poszerzenie wiedzy geograficzno-przyrodniczej na temat kolejnego z odwiedzonych przeze mnie państw członkowskich Unii Europejskiej – Malty 
 • Nawiązanie nowych kontaktów wśród uczestników kursu, wymiana doświadczeń 
 • Pozyskanie umiejętności korzystania z nowych aplikacji i narzędzi IT   

25.07.2022 – 5.08.2022  Małgorzata Kamska – MALTA

General English Course, Easy school of Language 

Mobilność Erasmus+ umożliwiła mi:  

 • Poszerzenie  swoich umiejętności językowych  
 • Poznanie dziedzictwa kulturowego Malty  
 • Nawiązanie nowych kontaktów wśród uczestników kursu, wymiana doświadczeń oraz mieszkańców Malty 
 • Pozyskanie umiejętności korzystania z nowych aplikacji i narzędzi IT    
 • Poszerzenie wiedzy na temat edukacji międzynarodowej  
 • Zdobycie wiedzy na temat programów edukacyjnych stosowanych w innych krajach europejskich  

Danuta Mazur, Bożena PrzygońskaCYPR

8.08 – 18.08

English in Cyprus, Limassol, Cypr

Udział w mobilności był wspaniałym doświadczeniem, które:

 • pozwoliło rozwinąć i uprządkować umiejętności językowe
 • poznać wielu wspaniałych ludzi
 • nawiązać międzynarodowe kontakty
 • pozanać niezwykle ciekawą historię Cypru
 • doświadczyć gościnności Cypryjczyków
 • wzbogacić wiedzę z dziedziny kultury, szczególnie antycznej
 • wykorzystać wiedzę z dziedziny IT, uzupełnić ją o nowe elementy
Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Projekty, Szkoła Podstawowa