Skip to content

Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas 8 KSP oraz KLO przystąpili do programu iLead

Ilead

Czym jest program iLEAD?

iLead jest programem opracowanym przez autora bestsellerowych książek i założyciela fundacji JMLF dr. Johna C. Maxwella, który został uznany za najbardziej wpływowego eksperta w dziedzinie przywództwa na świecie przez profesjonalne czasopisma biznesowe: Inc. oraz Business Insider.

Program jest podzielony na 3 etapy:

  • I choose (łączy wartości i przywództwo)
  • I do (łączy działanie i przywództwo
  • I lead (łączy wpływ i przywództwo)

iLead to program, który prowadzi uczniów i edukatorów przez ważny proces przygotowania nastolatków do odpowiedzialnego życia, który dostrzega wartość każdego ucznia i uczennicy i pozwala im ćwiczyć ich rodzące się umiejętności przywódcze.

Program iLead zapewnia uczniom przestrzeń do zdobywania wiedzy na temat przywództwa, umiejętności i wartości, które pozwalają im prowadzić odpowiedzialne życie oraz nadać sens i znaczenie swoim działaniom. Format iLead – w formule tzw. peer to peer learning (ang. peer – rówieśnik, learn – uczyć się), polegający na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami na określony temat ze swoimi rówieśnikami, pomaga uczniom w rozwoju osobistym i nabywaniu konkretnych kompetencji przywódczych. iLead dostarcza nauczycielom wartościowe treści i metody pracy, które umożliwiają intencjonalne zaangażowanie nauczyciela w proces doskonalenia uczniów i rozwój umiejętności miękkich.

Dodano w kategorii Projekty