Skip to content

Our Water Our Future: Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ (Łotwa)

W zeszłym tygodniu nasi nauczyciele odwiedzili Baldone na Łotwie realizując program projektu 2023-1-PL01-KA210-SCH-000151856 “Our Water Our Future”. Podczas tygodniowego pobytu w tym kraju, skupiali się nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialną konsumpcją żywności i zarządzaniem odpadami.

W ramach warsztatów wymienili się wiedzą i doświadczeniami związanymi z marnowaniem i wyrzucaniem jedzenia. Stworzyli plakaty informujące czym producenci kierują się przy ustalaniu dat widniejących na produktach obok znanego wszystkim hasła “najlepiej spożyć do” oraz czy faktycznie jedzenie po przekroczeniu tej daty nie nadaje się do spożycia. Razem z uczniami ze szkoły przyjmującej wzięli udział w warsztatach chemiczno-biologicznych podczas których wykonywali eksperymenty związane z wodą. Stworzyli również prezentację w formie quizu prawda/fałsz, zawierającego ciekawostki o wodzie – np. czy więcej wody znajduje się w lodowcach czy rzekach, w ilu procentach ogórek składa się z wody, ile procent wód na ziemi stanowi woda słodka. Prezentacja zostanie wykorzystana na zajęciach z uczniami we wszystkich szkołach partnerskich, także już niedługo sprawdzimy Waszą wiedzę! 😉 Przygotowano również liczne konspekty lekcji promujących ekologię, w tym lekcję angażującą rodziców. Wszyscy uczestnicy projektu oprócz zajęć dydaktycznych, wzięli udział w kulturowo-edukacyjnej wycieczce do miejscowości Jūrmala, która jest znanym uzdrowiskiem. Nauczyciele mieli okazję wspiąć się na wieżę obserwacyjną oraz podziwiać architekturę tego miejsca podczas spaceru. Odwiedzili także Pałac w Rundāle oraz Zamek Bauska poznając historię tego rejonu Łotwy. Ostatniego dnia przyszedł czas na podsumowanie całego projektu. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w każdej z mobilności wzięło udział czterech nauczycieli z każdej ze szkół partnerskich. W sumie dwunastu naszych nauczycieli wyjechało na tygodniowe mobilności: czterech do szkoły we Włoszech, czterech do szkoły w Turcji i czterech do szkoły na Łotwie – wymieniali się doświadczeniami, zdobywali cenną wiedzę, rozwijali umiejętności językowe i uczyli się, jak promować zachowania proekologiczne. To była niesamowita przygoda, a mając ochotę na jeszcze więcej, zabieramy się do pisania następnych wniosków i szukania kolejnych partnerów. Do zobaczenia na kolejnych wyjazdach w ramach programu Erasmus+!  

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Projekty