Skip to content

Podróże marzeń klas czwartych

W ostatni dzień przed feriami uczniowie klas czwartych Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli  aktywny udział w przyrodniczych warsztatach  zorganizowanych przez Pracownię Biologii i Ekologii Pałacu Młodzieży z cyklu : Podróże marzeń .

W trakcie zajęć poznawaliśmy różnorodność krajobrazową Afryki, życie zwierząt w lesie tropikalnym, na sawannie i pustyni. Poznaliśmy Big Five – Wielką Piątkę Ssaków żyjących na sawannie i znamy czynniki, które zagrażają tym zwierzętom w obecnych czasach. Czekamy już na  kolejną wyprawę … do Ameryki Południowej!

Anna Zawada

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa