Skip to content

Program rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na nowy rok szkolny 2023/2024 w ramach Rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 445 zł. 

Aby otrzymać to wsparcie należy złożyć do 10.09 do szkoły odpowiedni wniosek (w załączniku).  Konieczne jest też dostarczenie do szkoły do 20 września 2023 r. faktur VAT wystawionych imiennie na ucznia pełnoletniego lub opiekuna ucznia, rachunków lub paragonów potwierdzających zakup materiałów edukacyjnych 

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące