Skip to content

Projektujemy lekcje!

W ramach międzynarodowego projektu INCLUDL w Katolickiej Szkole Podstawowej poznajemy strategie UDL tj. projektowania uniwersalnego w edukacji, by uczyć jeszcze bardziej w sposób zróżnicowany. Nasze główne cele to:

· Zapewnienie różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych

· Zapewnienie uczniowi różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji

· Zapewnienie różnorodnych form zaangażowania i motywowania ucznia do pracy.

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa