Skip to content

Matematyka dla wytrwałych

Witam wszystkich wytrwałych matematyków!

6 IX 2021 r. rozpoczęliśmy 14 edycję powiatowego konkursu Matematyka dla wytrwałych.

Zasady udziału w konkursie zapisane są w regulaminie.

III etap trwa od 1 XI 2021r. do 30 XI 2021 r. Po tym terminie przesłanie odpowiedzi do III etapu nie będzie możliwe.

Wyniki po II etapie

Odpowiedzi do II etapu

Osoby, które nie przesłały podpisanych zgód, proszone są o dopełnienie formalności.

Zadania – listopad

Zadania dla klasy 4

Zadania dla klasy 5

Zadania dla klasy 6

Zadania dla klasy 7

Zadania dla klasy 8

Formularz odpowiedzi – listopad