Skip to content

Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych.

Od 1 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Katolickich realizowany jest projekt „Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych„.

W ramach którego 14 nauczycieli wyjedzie na zagraniczne szkolenia. Kursy odbędą się w renomowanych szkołach w:

  • Irlandii,
  • Wielkiej Brytanii,
  • Austrii, Hiszpanii,
  • Włoszech,
  • Malcie,
  • Cyprze.

Po powrocie z mobilności nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami grona pedagogicznego i będą wykorzystywać ją w procesie dydaktycznym.

Nauczycielki biorące udział w nowym, szkolnym projekcie „Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych”.

Dodano w kategorii Projekty