Skip to content

TMP w Łotwie w ramach międzynarodowego projektu INCLUDL Schools

W dniach 4-5 marca 2024 dwuosobowy zespół nauczycieli KSP  brał  udział w  spotkaniu wyjazdowym.

W  szkole  Indrika Zeberina Kuldiga na Łotwie omawiano efekty pracy projektowej, aplikacji wykorzystanych w czasie realizacji działań oraz ewaluacji. 

Zgodnie z ogólnym założeniem, projekt INCLUDL-Schools ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami edukacyjnymi z różnych krajów europejskich, które mogą przyczynić się do wspierania włączenia społecznego w szkołach europejskich, głównie poprzez doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie integracji bardziej włączających programów dydaktycznych w ich szkołach i  społecznościach lokalnych poprzez Service-Learning (S-L) i Universal Design for Learning (UDL).   

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa