Skip to content

Upowszechnianie międzynarodowego projektu „INCLUDL Schools: Promoting Inclusive Schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning” (promocja szkół inkluzyjnych w Europie poprzez strategie UDL i S-L).

Dnia 21.12.2023 Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu upowszechniała realizowany projekt „Kwiaty dla babci i dziadka” na terenie miasta Zabrze.  

Na spotkaniu zaproszeni goście z jednostek oświatowych, urzędu miasta, Kuratorium Oświaty, konsultanta ds. programu Erasmus+, seniorzy i uczniowie oraz społeczność lokalna poprzez media dowiedzieli się o etapach i efektach  realizowanego ciekawego projektu łączącego wielorakie kompetencje, uczenia się poprzez metodologię Service-Learning (S-L) zgodą z UDL. Zaangażowanie seniorów z Centrum Aktywności Senioralnej oraz uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej to przykład działań inkluzyjnych współczesnej szkoły. 

Ze względu na charakter projektu, zależny od pogody, procesu wzrostu roślin, projekt realizowano od marca do października 2023 roku. Projekt rozpoczął się od przygotowań, zdobywania wiedzy i umiejętności, następnie przeszedł do działania, zakończył się upowszechnianiem, podsumowaniem i świętowaniem podczas którego wręczono dyplomy uczestnikom projektu i podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt. 

Oprawa muzyczna i kulturalna tj. przedstawienie teatralne grupy „Nic śmiesznego” podniosła rangę wydarzenia.  

Realizowany projekt  jest finansowany przez Unię Europejską.  

#Projekt Service Learning for INCL 

#News – Includl Schools (includl-schools.eu) 

#Erasmus+

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa