Skip to content

Zebrania z Rodzicami

Katolicka Szkoła Podstawowa:

  • 1.09.2022:

1a, 1b KSP zapraszamy na spotkanie w szkole po mszy rozpoczynającej rok szkolny.

  • 8.09.2022:

klasy: 2a, 2b, 3a, 3b godz. 17:00 w jadalni – krótkie spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w klasach

klasy: 4-7 godz. 17:30 – sala gimnastyczna – krótkie spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w klasach

klasy 8 godz. 18:30 w jadalni – krótkie spotkanie z dyrekcją szkoły, zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminów w kl. 8, następnie spotkania z wychowawcami w klasach

Katolickie Liceum Ogólnokształcące:

klasy: 1a,1b, 2a,3a, 3b, 4a godz. 18:30 w sali gimnastycznej

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa