Skip to content

Laboratorium biochemiczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o diagnozę potrzeb oraz chcąc wesprzeć uczniów w zdobywaniu wiedzy, w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego Fundacji na rzecz Szkół Katolickich, realizowany jest  innowacyjny program „Laboratorium Biochemiczne”, kierowany do uczniów realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.

Innowacja ma na celu wzrost jakości kształcenia uczniów klas licealnych w ramach przedmiotów przyrodniczych i tym samym lepsze przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, politechnicznych. Zajęcia laboratoryjne będą miały charakter interdyscyplinarny, w praktyce wykorzystane zostaną nowoczesne technologie, uczniowie pracować będą zgodnie z metodą projektu, odwróconych lekcji, metodą nauki przez doświadczenie. Dzięki temu zdobędą nie tylko praktyczną wiedzę z tematyki biochemii, ale również nabędą kompetencje kluczowe niezbędne w rozwoju młodego człowieka. Niewątpliwie najlepszą metodą nauczania jest nauka przez doświadczenie, również wykorzystywana w ramach niniejszej innowacji edukacyjnej. Uczniowie samodzielnie wykonywują eksperymenty i dzięki temu łatwiej przyswajają i zapamiętują trudny materiał. Nauka przez doświadczenie uczy też myślenia algorytmicznego, wnioskowania naukowego czy kompetencji społecznych takich praca w grupie.

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Projekty