Skip to content

Wysokość czesnego obowiązująca od 1.04.2024

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy  w wysokości 1300 zł.

Obejmujące całą edukacyjną ofertę szkoły w tym:

 • dodatkowe godziny języków obcych,
 • kółka zainteresowań (szachy, robotyka, programowanie, rytmika, teatr, rękodzieło, młodzi naukowcy, itp.)
 • basen,
 • zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) 

Opłata za trzecie i następne dziecko – zniżka 50% czesnego.

Możliwość  skorzystania z obiadów szkolnych 164 zł płatne przez 12 miesięcy lub 197 zł płatne przez 10 miesięcy.

W sprawie dowozów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wpisowe:

Jednorazowa wpłata na Fundusz Pomocy Dydaktycznych w wysokości:

 • 800 zł – klasa I
 • 700 zł – klasa II
 • 600 zł – klasa III
 • 500 zł – klasa IV
 • 400 zł – klasa V
 • 300 zł – klasa VI
 • 200 zł – klasa VII
 • 100 zł – klasa VIII

Wpisowe stanowi formę jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego ponoszonego przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do szkoły, obejmuje coroczne ubezpieczenie dzieci w szkole.

Zniżki wysokości wpisowego na kolejne dzieci:

 • drugie dziecko – zniżka 25%
 • trzecie i następne dziecko – zniżka 50%
Numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska

Nr rachunku: 64 1910 1048 2516 0254 0351 0001

Kontakt

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły.