Skip to content

Projekty

Zobacz kategorię:Liceum OgólnokształcąceProjektySzkoła PodstawowaWolontariat

Projektujemy lekcje!

W ramach międzynarodowego projektu INCLUDL w Katolickiej Szkole Podstawowej poznajemy strategie UDL tj. projektowania uniwersalnego w edukacji, by uczyć jeszcze bardziej w sposób zróżnicowany. Nasze główne cele to:

100 zadań na 100-lecie Zabrza

WYNIKI KONKURSU Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zapraszamy po odbiór nagród 16 XI 2022 r. o godz. 12.00 do Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu. W tym samym dniu zostaną rozdane nagrody dla uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym ułożyli zadania wybrane do konkursu. Lista nagrodzonych została przesłana […]

INCLUDL Schools

Katolicka Szkoła Podstawowa bierze udział w nowym międzynarodowym projekcie „INCLUDL Schools: Promoting Inclusive Schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning” (promocja szkół inkluzyjnych w Europie poprzez strategie UDL i S-L).

Matematyka dla wytrwałych

II etap konkursu trwa od 2 XI do 30 XI 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy udziału.Poniżej zamieszczono zadania z II etapu oraz formularze do przesyłania odpowiedzi. Ważne, aby odpowiedzi przesłać na formularzu przeznaczonym dla właściwej klasy. Formularze są aktywne od 2 XI do północy 30 XI 2022r. Po tym […]

Tydzień z Erasmusem  

Razem z gośćmi realizującymi z nami projekt Erasmus spędziliśmy wspaniały tydzień. Poznaliśmy nowych przyjaciół z innych krajów oraz udoskonaliliśmy swoje umiejętności rozmowy w obcych językach: hiszpańskim i angielskim.

Mediacje rówieśnicze

”Moja racja, twoja racja, niech pogodzi nas mediacja!” Stawiamy na dialog. Uczymy widzieć innych, uwrażliwiamy na potrzeby innych. Dzięki mediacji eliminujemy zachowania przemocowe, niepożądane utożsamiane z konfliktem. Uczymy procesu budowania porozumienia. Szukamy rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby obydwu stron konfliktu. Rozwijamy kompetencje komunikacyjne. Rozwijamy kompetencje krytycznego i analitycznego myślenia. Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne. Pracujemy nad relacjami rówieśniczymi.

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”