Skip to content

Projekty

Zobacz kategorię:Liceum OgólnokształcąceProjektySzkoła Podstawowa

INCLUDL Schools

Katolicka Szkoła Podstawowa bierze udział w nowym międzynarodowym projekcie „INCLUDL Schools: Promoting Inclusive Schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning” (promocja szkół inkluzyjnych w Europie poprzez strategie UDL i S-L).

Tydzień z Erasmusem  

Razem z gośćmi realizującymi z nami projekt Erasmus spędziliśmy wspaniały tydzień. Poznaliśmy nowych przyjaciół z innych krajów oraz udoskonaliliśmy swoje umiejętności rozmowy w obcych językach: hiszpańskim i angielskim.

Mediacje rówieśnicze

”Moja racja, twoja racja, niech pogodzi nas mediacja!” Stawiamy na dialog. Uczymy widzieć innych, uwrażliwiamy na potrzeby innych. Dzięki mediacji eliminujemy zachowania przemocowe, niepożądane utożsamiane z konfliktem. Uczymy procesu budowania porozumienia. Szukamy rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby obydwu stron konfliktu. Rozwijamy kompetencje komunikacyjne. Rozwijamy kompetencje krytycznego i analitycznego myślenia. Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne. Pracujemy nad relacjami rówieśniczymi.

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Uczymy hiszpańskiego metodą COLORIN COLORADO

Nauka języka przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Milion dzieci modli się na Różańcu

Zespół Szkół Katolickich uczestniczy w akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na Różańcu” Ta międzynarodowa kampania modlitewna odbywa się co roku, dnia 18 października, o godz. 9.00. 

PO WER „Moja przyszłość w moich rękach”

Katolicka Szkoła Podstawowa realizuje projekt programu PO WER „Moja przyszłość w moich rękach”. Uczestnikami projektu jest 20 uczniów z klas 8, którzy zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym.

Projekt Come my friend, get to know our culture

Po raz kolejny Katolicka Szkoła Podstawowa realizuje  międzynarodowy projekt! „Przyjdź, przyjacielu, poznaj naszą kulturę” to dwuletni projekt z udziałem sześciu krajów: Słowenii, Republiki Czeskiej, Francji, Polski, Hiszpanii oraz  Wielkiej Brytanii.