Skip to content
Oferta Liceum Ogólnokształcące

Dlaczego warto nas wybrać?

Cała oferta szkoły w ramach czesnego:


Współpracujemy

z UŚ, ŚUM, Pol. Śl.

Laboratoria

chemiczno-biologiczne

Olimpiady naukowe

Liczni laureaci

Języki obce

6h j. angielskiego, j. niemiecki, j. hiszpański

Rozwój osobisty

Treningi rozwijające zainteresowania

Projekty

Naukowe i międzynarodowe wydarzenia


Wysoki poziom edukacji  

To jedno z podstawowych założeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Naszym celem jest umożliwienie uczniom studiowania na wymarzonych uczelniach Polski i świata oraz rozwijanie pasji. 

Drogą do realizacji tych założeń jest wspólna wędrówka pod kierunkiem mistrza,  polegająca nie tylko na pogłębianiu wiedzy, ale przede wszystkim na zdobywaniu kompetencji i umiejętności, które pozwalają na otwarte myślenie o codziennym odkrywaniu tajemnic otaczającego nas świata oraz kreatywne rozwiązywanie problemów. Osiągnięciu tego celu służy indywidualizacja nauczania, praca metodą projektu i realizacja innowacji pedagogicznych.

Indywidualny stosunek do ucznia polega na pracy w małych grupach w trakcie przygotowań do egzaminu maturalnego, zaś uczniowie przygotowujący się do olimpiad lub konkursów mają możliwość pracy indywidualnej pod opieką tutorów. 

Nauczyciele są dostępni dla uczniów w czasie konsultacji, które służą wyjaśnieniu niezrozumiałych kwestii.  

Taki system nauczania pozwala corocznie na osiąganie najwyższych w regionie wyników matur i uzyskiwanie wysokich miejsc w rankingach, np. tytułu „Złota tarcza”.

Jednocześnie szkoła stała się również „kuźnią” olimpijczyków, którzy zdobywając tytuły laureata lub finalisty zapewniają sobie miejsca na prestiżowych uczelniach Polski i świata. 

Współpraca z uczelniami 

Najważniejszy rezultat pracy nauczycieli to uczący się uczniowie, a właściwie uczące się społeczeństwa budowane przez absolwentów szkół. Takie spojrzenie na rolę szkoły powoduje, że ważnym elementem przygotowań do egzaminu maturalnego i studiów jest systematyczny kontakt ze środowiskiem naukowym. 

W naszej szkole stało się podstawą do nawiązania współpracy z najlepszymi uczelniami województwa śląskiego i Polski. 

Licealiści uczestniczą w wykładach i zajęciach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i wielu innych. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w różnorodnych programach  realizowanych przez te uczelnie, nasi licealiści zdobywają prestiżowe tytuły i już w liceum stają się studentami. 

Języki obce 

Nauka języków obcych na najwyższym poziomie jest współcześnie koniecznością. Nasza szkoła zapewnia ją poprzez zwiększoną ilość godzin (5-6 tygodniowo) oraz współpracę z instytucjami, które pomagają naszym uczniom w zdobywaniu certyfikatów liczących się w procesie edukacji językowej, takich jak np. FCE. Bardzo ważnym czynnikiem w tej sferze jest również udział w projektach wymiany międzynarodowej.