Skip to content
Spis treści:

Egzamin Ósmoklasisty 2023


Egzamin Ósmoklasisty 2022


Egzamin Ósmoklasisty 2021


Egzamin Ósmoklasisty 2020


Egzamin Ósmoklasisty 2019

SzkołaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
Katolicka Szkoła Podstawowa807691
kraj634559
województwo644560

Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2016

WynikiSzkołaWojewództwoKraj
Część I – j. polski + matematyka86,261,163,0
Język polski85,569,571,0
Matematyka86,852,254,0
Część II – j. angielski94,071,571,0

Wyniki naszej szkoły, zarówno z części pierwszej jak i z języka angielskiego mieszczą się w staninie 9, czyli w grupie wyników najwyższych.


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2015


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2014

SzkołaZabrzewoj. śląskiekraj
Średnie wyniki  31,34% 24,65% 25,44% 25,97%

Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2013

SzkołaZabrzewoj. śląskiekraj
Średnie wyniki  33,9% 22,4% 23,6% 24,2%

W 9-cio stopniowej skali staninowej wynik szkoły uplasował się w grupie wyników najwyższych.


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2012

SzkołaZabrzewoj. śląskiekraj
Średnie wyniki 29,69% 21,32% 22,56% 22,3%

Wynik szkoły mieści się w 9 staninie, to znaczy w wynikach najwyższych. Taki wynik osiągnęło 2,7% szkół w województwie śląskim i 4% szkół w kraju.


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2011

SzkołaZabrzewoj. śląskiekraj
Średnie wyniki33,71%    24,07%24,9%24,9%

Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2010

SzkołaZabrzewoj. śląskiekraj
Średnie wyniki32,2%23,43%24,37%24,56%

Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2009


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2008


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2007

Średnia
KSP35,04%
Zabrze25,29%
woj. śląskie26,17%

Porównanie wyników uzyskanych w KSP, Zabrzu i w woj. śląskim w roku 2006 i 2007:


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2006

Średnia
KSP34,94%
Zabrze24,31%
woj. śląskie24,86%

Porównanie wyników uzyskanych w KSP, Zabrzu i w woj. śląskim w roku 2005 i 2006:


Sprawdzian po Szkole Podstawowej 2005

Średnia
KSP37,2%
Zabrze28,88%
woj. śląskie29,35%

Porównanie wyników uzyskanych w KSP, Zabrzu i w woj. śląskim w roku 2004 i 2005:


Sprawdzian po Klasie Szóstej 2004

Otrzymaliśmy z OKE wyniki sprawdzianu 2004 w naszej szkole. Mamy powody do radości, ponieważ naszym uczniom udało się powtórzyć sukces z ubiegłego roku – średni wynik ze sprawdzianu w naszej szkole był znacznie wyższy od średniej w naszym mieści i województwie. Średnia ze sprawdzianu w naszej szkole wynosiła 34,7, czyli o 9,6 pkt. więcej niż w Zabrzu (25,1) oraz 9,1 pkt. więcej niż w woj. śląskim (25,6).

W roku bieżącym na sprawdzianie obecny był obserwator z OKE.

Poniżej zamieszczamy wykres porównawczy z ostaniach dwóch lat.


Sprawdzian po Klasie Szóstej 2003

Średnia
Woj.Śląskie28,90%
Miasto Zabrze28,23%
Katolicka SP34,88%

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w 87% procentach opanowali badane umiejętności. W porównaniu z wynikami osiągniętymi przez ogół uczniów województwa śląskiego i uczniów miasta Zabrze, uczniowie naszej szkoły uzyskali znacznie lepsze wyniki.

Dla uczniów naszej szkoły sprawdzian okazał się łatwy. Obrazuje to wskaźnik łatwości, który dla całego zestawu wynosi 0,87.

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej uzyskali w każdym ze standardów wyniki wyższe od wyników wojewódzkich i miejskich.  


Sprawdzian po Klasie Szóstej 2002

Najlepsze podstawówki w województwie śląskim na podstawie raportu Gazety Wyborczej.

W dodatku katowickim do Gazety Wyborczej z dnia 2 października 2002r. ukazał się raport, który podaje wyniki sprawdzianów, jakie odbyły się w czerwcu, w ostatnich klasach wszystkich polskich szkół podstawowych. W raporcie podano wyniki, jakie dzieci osiągnęły w 410 szkołach podstawowych województwa śląskiego. Na wyniki sprawdzianów każdej szkoły składa się 5 ocen cząstkowych wystawianych za:

  • czytanie
  • pisanie
  • rozumowanie
  • korzystanie z informacji
  • wykorzystywanie wiedzy

Raport podaje, jaki procent możliwych do zdobycia punktów za daną część egzaminu uzyskały dzieci danej szkoły. W niniejszym zestawieniu każdej części sprawdzianu przyporządkowano na podstawie raportu GW od 0 do 100 punktów, co dla wszystkich pięciu ocen daje rozpiętość sumaryczną w zakresie od 0 do 500 punktów, jakie mogła uzyskać dana szkoła. Tabela pokazuje wyniki 5 najlepszych szkół podstawowych województwa śląskiego oraz miejsca, jakie zajęły najlepsze szkoły zabrzańskie, mieszczące się w pierwszej setce.

Cieszymy się, że Katolicka Szkoła Podstawowa osiągnęła czwarte miejsce w województwie śląskim.

Miejsce
w woj.
MiastoNazwa szkołyLiczba
punktów
1KatowiceSpołeczna Szkoła Podstawowa OMEGA469
2CieszynSpołeczna Szkoła Podstawowa nr 1464
3KatowiceKatolicka Szkoła Podstawowa457
4ZabrzeKatolicka Szkoła Podstawowa455
5Dąbrowa GórniczaSzkoła Podstawowa nr 5452
39ZabrzeSpołeczna Szkoła Podstawowa ZTO413
68ZabrzeSpołeczna Szkoła Podstawowa STO402
69ZabrzeZespół Szkół Sportowych402