Skip to content
Oferta

Tomatis

W Zespole Szkół Katolickich jako jedyni w Zabrzu stosujemy Metodę Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

OBSZARY ZASTOSOWANIA METODY TOMATISA:

TRUDNOŚCI SZKOLNE

młodszy wiek szkolny:
 • trudności grafomotoryczne (rysowanie, malowanie,wycinanie,itp),
 •  trudności z analizą i syntezą słuchową głosek, sylab, wyrazów,
 •  trudności w nabywaniu podstawowych  umiejętności  czytania i pisania,  
 • trudności z wykonywaniem zadań związanych z orientacją przestrzenną, (np. zaburzenia  lateralizacji, pomyłki prawo- lewo),
 •  konieczność wielokrotnego powtarzania poleceń.

starszy wiek szkolny:

 • trudności w czytaniu ze zrozumieniem,
 •  problemy związane z komunikowaniem się pisemnym, rozplanowaniem notatki,
 •  ograniczenia umiejętności poczucia rytmu oraz sekwencyjności (np. nieumiejętność zapamiętania tabliczki mnożenia)
 •  wolniejsze  tempo pracy na lekcji,
 •  trudności matematyczne,
 •  nieadekwatne oceny w szkole w porównaniu z wysiłkiem włożonym na naukę w domu.
TRUDNOŚCI KOMUNIKACYJNE I LOGOPEDYCZNE
TRUDNOŚCI Z KONCENTRACJĄ UWAGI I NADWRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
TRUDNOŚCI MOTORYCZNE I  KOORDYNACJA  RUCHOWA
TRUDNOŚCI EMOCJONALNE: OBNIŻENIE NASTROJU, STRES
PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.