Skip to content
Od 1 kwietnia 2024 wysokość czesnego wynosi:

1360 zł płatne przez 12 miesięcy. Obejmuje wszystkie zajęcia umieszczone w siatce godzin.

Obejmujące całą edukacyjną ofertę szkoły w tym:

  • dodatkowe godziny języków obcych,
  • kółka zainteresowań,
  • siłownia,
  • dodatkowe zajęcia sportowe.

Opłata za trzecie i następne dziecko – zniżka 50% czesnego.

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 197 zł za miesiąc płatne przez 10 miesięcy lub 164 zł. płatne  przez 12 miesięcy.

Wpisowe

Jednorazowa wpłata w wysokości 400 zł na Fundusz Pomocy Dydaktycznych.

Wpisowe stanowi formę jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego ponoszonego przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do szkoły, obejmuje coroczne ubezpieczenie ucznia w szkole.

Stypendium

Pamiętaj, że możesz również starać się o stypendium.

Numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska

Nr rachunku: 64 1910 1048 2516 0254 0351 0001

Kontakt

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły