Skip to content

Uczymy nowocześnie  i  ciekawie.

  • Korzystamy z najnowszych technologii i nowatorskich metod nauczania.

Indywidualnie pochodzimy do każdego ucznia, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.

  • Pracujemy według ustalonego profilu inteligencji wielorakich ucznia oraz preferowanego przez ucznia stylu uczenia się. 
  •  Oferujemy niewiarygodną ilość ciekawych, rozwijających zajęć, wykraczających poza  standardowe lekcje.
  •  Kładziemy nacisk  na wszechstronny rozwój fizyczny .

Kształtujemy w uczniach postawę szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

  • Bliskie nam są wartości chrześcijańskie.
  • Kładziemy nacisk na działania wolontariackie i charytatywne.

Zapewniamy bardzo wysoki poziom nauczania

  • W szkole pracuje  wybitny zespół nauczycieli
  • Osiągamy  najwyższe w mieście   i bardo wysokie w województwie wyniki egzaminów zewnętrznych .
  • Przygotowujemy  uczniów do systematycznej  i samodzielnej pracy.