Skip to content
Spis treści:

Egzamin maturalny 2023


Egzamin maturalny 2022


Egzamin maturalny 2021


Egzamin maturalny 2020

PrzedmiotKLOZabrzewojewództwokraj
Język polski – PP79,43%53,92%54%52%
Język polski – PR100,00%63,44%58%57%
Matematyka – PP76,86%48,88%51%52%
Matematyka – PR57,60%25,99%30%34%
Język angielski – PP95,00%72,87%72%71%
Język angielski – PR75,23%56,51%55%56%
Biologia68,50%40,42%44%43%
Chemia72,33%31,00%36%38%
Fizyka62,00%37,03%31%34%
Geografia77,00%22,43%21%21%
Historia78,00%35,85%32%33%
WOS85,00%32,57%31%29%

Egzamin maturalny 2019

PrzedmiotKLOkrajwojewództwoZabrze
Język polski- PP57%52%53%53%
Język angielski- PP90%72%74%74%
Matematyka- PP80%58%57%58%
Matematyka- PR53%39%35%35%
Fizyka63%42%39%45%
Biologia56%33%33%30%
Chemia55%40%38%32%
Język angielski- PR75%56%56%57%
Język niemiecki PP91%61%68%68%
Geografia 58%29%30%31%
Język polski- PR87%55%59%64%
Język niemiecki PR62%56%60%57%
Historia54%37%38%42%
WOS65%27%28%30%

Egzamin maturalny 2018


Egzamin maturalny 2017

PrzedmiotKLOkraj
Język polski (PP)59,73%56%
Język angielski (PP)93,07%71%
Matematyka (PP)80,00%54%
Historia (PR)86,00%33%
WOS (PR)78,00%26%
Matematyka (PR)39,60%37%
Fizyka (PR)58,17%40%
Biologia (PR)54,00%37%
Chemia (PR)59,67%41%
Język angielski (PR)72,92%60%
Język niemiecki (PR)66,00%56%


Egzamin maturalny 2016

PrzedmiotKLOkrajwojewództwoZabrze
Język polski- PP60,64%59,00%61,00%58,73%
Język angielski- PP85,27%71,00%72,00%73,83%
Matematyka- PP66,18%56,00%55,00%54,65%
Historia- PR73,00%42,00%41,00%41,89%
WOS- PR62,50%27,00%28,00%23,25%
Geografia- PR64,50%39,00%39,00%38,86%
Matematyka- PR25,33%31,00%27,00%32,07%
Fizyka- PR32,00%41,00%40,00%52,20%
Biologia- PR41,60%36,00%36,00%34,01%
Chemia- PR40,00%39,00%37,00%32,11%
Język angielski- PR65,75%55,00%54,00%59,62%
Język polski- PR51,33%61,00%62,00%64,50%

Egzamin maturalny 2015


Egzamin maturalny 2014

W roku szkolnym 2013/2014 w naszym Liceum nie było egzaminu maturalnego.


Egzamin maturalny 2013

PrzedmiotSzkołaZabrzeWojewództwoKraj
Język polski PP65,4%54,37%54,29%54%
Język polski PR71,5%67,59%62,50%63%
Język angielski PP78,4%69,19%66,67%68%
Język angielski PR81,3%69,8%67,38%67%
Język niemiecki PR89%79,83%75,62%69%
Matematyka PP70,2%56,66%57,62%64%
Matematyka PR67%54,76%53,80%55%
WOS PR54%34,10%44,16%42%
Geografia PR42%49,77%49,45%38%
Historia PR80%53%55,76%54%

W związku z tym, że w roku 2013 w naszej szkole zdawało egzamin maturalny 10 uczniów, wyniki naszych uczniów nie były brane pod uwagę w rankingu ogólnopolskim „Perspektyw”. Minimalna wymagana liczba uczniów wynosiła 12.


Egzamin maturalny 2012

PrzedmiotŚrednia
w szkole
Średnia w
województwie
Średnia
w kraju
Język polski – poziom podstawowy60,00%  52,12%54,00%
Język angielski – poziom podstawowy   90,94%68,83%68,00%
Matematyka – poziom podstawowy82,50%56,30%56,00%

W ogólnopolskim rankingu Liceów Ogólnokształcących zamieszczonym w „Perspektywach” nasze liceum zajęło 1 miejsce w Zabrzu, 6 miejsce w województwie śląskim i 74 miejsce w kraju.


Egzamin maturalny 2011

PrzedmiotŚrednia
w szkole
Średnia w
województwie
Średnia
w kraju
Język polski – poziom podstawowy72,3%57,10%59,0%
Język polski – poziom rozszerzony78,0%60,21%59,0%
Język angielski – poziom podstawowy    98,8%79,83%78,0%
Język angielski – poziom rozszerzony83,5%71,96%71,0%
Historia – poziom rozszerzony42,0%52,35%51,0%
WOS – poziom rozszerzony40,0%48,72%46,0%
Geografia – poziom rozszerzony54,5%53,83%50,0%
Biologia – poziom rozszerzony79,0%59,39%57,0%
Chemia – poziom rozszerzony50,0%52,57%52,0%
Matematyka – poziom podstawowy87,7%57,27%56,0%
Matematyka – poziom rozszerzony61,6%48,73%47,0%
Język niemiecki – poziom podstawowy94,0%71,08%97,0%

Maturę zdawało 13 osób. Zdało 100% maturzystów. Czcionką wytłuszczoną zaznaczono przedmioty obowiązkowe. W Zabrzu tylko dwie szkoły ponadgimnazjalne mogły poszczycić się takim wynikiem, w tym było nasze Katolickie Liceum.


Egzamin maturalny 2010

PrzedmiotŚrednia
w szkole
Średnia w
województwie
Średnia
w kraju
Język polski – poziom podstawowy82,3%65,41%63,0%
Język polski – poziom rozszerzony69,1%64,60%60,0%
Język angielski – poziom podstawowy     96,9%72,99%72,0%
Język angielski – poziom rozszerzony81,5%70,12%69,0%
Historia – poziom podstawowy66,0%58,21%56,0%
Historia – poziom rozszerzony60,0%55,46%52,0%
WOS – poziom podstawowy79,0%60,70%57,0%
WOS – poziom rozszerzony45,0%53,62%51,0%
Geografia – poziom rozszerzony67,0%53,36%50,0%
Biologia – poziom rozszerzony71,8%58,11%55,0%
Chemia – poziom rozszerzony77,5%63,57%62,0%
Matematyka – poziom podstawowy85,0%66,55%66,0%
Matematyka – poziom rozszerzony65,1%54,45%52,0%
Język niemiecki – poziom podstawowy86,7%85,47%73,0%
Język niemiecki – poziom rozszerzony87,5%72,82%70,0%

Maturę zdawało 21 osób. Zdało 100% maturzystów. Czcionką wytłuszczoną zaznaczono przedmioty obowiązkowe.


Egzamin maturalny 2009

PrzedmiotSzkołaKraj
Język polski – poziom podstawowy65,552,21
Język polski – poziom rozszerzony76,065,08
Język angielski – poziom podstawowy89,159,49
Język angielski – poziom rozszerzony79,374,3
Historia – poziom podstawowy67,953,6
WOS – poziom podstawowy60,043,05
WOS – poziom rozszerzony69,348,82
Geografia – poziom podstawowy57,0  (zdawała 1 osoba)53,67
Biologia – poziom podstawowy84,058,49
Biologia – poziom rozszerzony68,544,42
Chemia – poziom rozszerzony80,060,27
Matematyka – poziom podstawowy63,349,0
Matematyka – poziom rozszerzony75,358,45
Informatyka –  poziom rozszerzony57,0  (zdawała 1 osoba)35,21
Fizyka – poziom podstawowy42,0  (zdawała 1 osoba)50,59

W roku szkolnym 2008/09 maturę zdawało 16 absolwentów. Wyniki uzyskane na maturze umożliwiły im przyjęcie na następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Śląski – 2
 • Akademia Ekonomiczna Katowice – 1
 • Uniwersytet Jagielloński – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów K-ce – 1
 • Śląski Uniwersytet Medyczny – 1
 • Akademia Medyczna – 1
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 1
 • Uniwersytet Wrocławski – 2
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 1
 • Politechnika Śląska – 4
 • Akademia Krakowska – 1 

Egzamin maturalny 2008

PrzedmiotŚrednia w szkoleŚrednia w kraju
Język polski– poziom podstawowy70,557
Język polski– poziom rozszerzony9459
Język angielski– poziom podstawowy7869
Język angielski– poziom rozszerzony73,471
Język niemiecki– poziom rozszerzony8773,6
WOS– poziom podstawowy4745
WOS– poziom rozszerzony38,745
Historia– poziom podstawowy6057
Historia– poziom rozszerzony5749
Geografia– poziom rozszerzony7556
Biologia– poziom rozszerzony53,752
Chemia- poziom podstawowy4051
Chemia– poziom rozszerzony61,558
Matematyka– poziom rozszerzony75,356

Egzamin maturalny 2007

Część ustna:

PrzedmiotSzkołaKraj
J. polski – poziom podstawowy89%74%
J. angielski – poziom podstawowy86,7%74%
J. angielski – poziom rozszerzony68,3%81%
J. niemiecki – poziom rozszerzony85%84%

Część pisemna:

PrzedmiotSzkołaKraj
J. polski – podstawa63,9%55,0%
J. polski – rozszerzenie52,0%62,0%
J. angielski – podstawa 82,0%61,0%
J. angielski – rozszerzenie 78,2%66,0%
J. niemiecki – rozszerzenie 73,0%67,0%
Biologia – rozszerzenie 70,2%61,0%
Chemia – rozszerzenie 67,3%58,0%
Fizyka – rozszerzenie 53,0%58,0%
Geografia – rozszerzenie 64,0%55,0%
Historia – rozszerzenie 53,5%46,0%
Matematyka – rozszerzenie 60,2%52,0%
WOS – rozszerzenie 72,0%54,0%

W roku szkolnym 2006/07 maturę zdawało 15 absolwentów. Wyniki uzyskane na maturze umożliwiły im przyjęcie na następujące uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu – 1 osoba
 • Szkoła Główna Handlowa – 1 osoba
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – 1 osoba (prawo)
 • Akademia wychowania Fizycznego – 1 osoba (fizykoterapia)
 • Uniwersytet Śląski – 6 osób
  • biotechnologia – 1 osoba
  • prawo – 2 osoby
  • socjologia – 1 osoba
  • psychologia – 1 osoba
  • geologia – 1 osoba
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – 3 osoby
  • marketing i zarządzanie – 1 osoba
  • informatyka – 1 osoba
  • inżynieria środowiska – 1 osoba
 • Śląski Uniwersytet Medycyny – 1 osoba (wydział lekarski)
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – 1 osoba

Egzamin maturalny 2006

Część ustna

PrzedmiotSzkołaKraj
J. polski – poziom podstawowy95,90%73,60%
J. angielski – poziom podstawowy87,80%67,10%
J. angielski – poziom rozszerzony94,15%78,60%
J. niemiecki – poziom podstawowy95,00%70,30%
J. niemiecki – poziom rozszerzony95,80%55,00%

Część pisemna

PrzedmiotSzkołaKraj
J. polski – poziom podstawowy 70,9%58,3%
J. polski – poziom rozszerzony 70,0%53,1%
J. angielski – poziom podstawowy 92,8%75,8%
J. angielski – poziom rozszerzony 71,1%55,5%
J. niemiecki – poziom podstawowy 94,5%70,3%
J. niemiecki – poziom rozszerzony 67,0%55,0%
Biologia – poziom podstawowy 72,0%52,3%
Biologia – poziom rozszerzony 61,0%45,5%
Chemia – poziom podstawowy 83,0%71,0%
Chemia – poziom rozszerzony 50,0%47,4%
Fizyka – poziom podstawowy 62,0%64,2%
Fizyka – poziom rozszerzony 40,0%42,4%
Geografia – poziom podstawowy 87,0%59,6%
Geografia – poziom rozszerzony 78,0%46,1%
Historia – poziom podstawowy 83,4%55,4%
Historia – poziom rozszerzony 71,7%50,0%
Matematyka – poziom podstawowy 86,0%73,1%
Matematyka – poziom rozszerzony 61,0%44,5%
WOS – poziom podstawowy 87,3%73,4%
WOS – poziom rozszerzony 67,3%48,0%

W roku szkolnym 2005/06 maturę zdawało 17 absolwentów. Wszyscy będą kontynuowali naukę na wyższych uczelniach. Uczniowie wybrali prestiżowe uczelnie i kierunki. Cieszymy się, że dzięki bardzo dobrze zdanej maturze, mogą realizować swoje edukacyjne plany.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 2 osoby
  • Wydział prawa
  • Psychologia
 • Akademia Medyczna w Katowicach – 1 osoba
  • Wydział analizy medycznej
 • Akademia Medyczna w Warszawie – 1 osoba
  • Wydział lekarski
 • Politechnika Śląska – 6 osób
  • Wydział automatyki, elektroniki i informatyki – 5 osób
  • Wydział transportu – 1 osoba
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 2 osoby
 • Uniwersytet im Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – 1 osoba
  • Wydział prawa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – 4 osoby
  • Wydział prawa
  • Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
  • Pedagogika i resocjalizacja

Egzamin maturalny 2005

Pierwszą „nową maturę” w naszym liceum zdawało 18 osób. 17 absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Tylko jedna osoba nie dostała się na studia artystyczne .Poniżej podajemy uczelnie oraz ilość naszych absolwentów, którzy się na nie dostali.Trzej nasi maturzyści zdobyli indeksy na dwie uczelnie.

 • Akademia Ekonomiczna – 3 osoby
  • Ubezpieczenia i polityka socjalna
  • Zarządzanie i marketing
  • Finanse i bankowość
 • Politechnika Śląska – 2 osoby
  • Transport
  • Chemia
 • Akademia Medyczna – 1 osoba
  • Pielęgniarstwo
 • Uniwersytet Śląski – 3 osoby
  • Prawo
  • Biologia
  • Animacja społeczno-kulturalna
 • Wyższa Szkoła Bankowa – 3 osoby
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 3 osoby
  • Wychowanie fizyczne
 • Kolegium Języków Obcych – 2 osoby
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna – 1 osoba
 • Uniwersytet Opolski-Prawo – 1 osoba
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu – 1 osoba

Egzamin maturalny 2004

Część pisemna

PrzedmiotŚrednia
J.polski4,10
Matematyka5,14
Biologia3,75
J.angielski4,00
J.niemiecki4,67

Część ustna

PrzedmiotŚrednia
J.polski4,27
Matematyka5,00
Biologia4,00
J.angielski4,28
J.niemiecki4,33

Prawie wszyscy absolwenci kontynuują naukę na uczelniach wyższych, takich jak:

 • Akademia Ekonomiczna – Polityka społeczna,
 • Medyczne Studium Zawodowe – Analityka medyczna,
 • Akademia Medyczna – Farmacja,
 • Kolegium Języków Obcych – Filologia germańska,
 • Politechnika Śląska – Informatyka,
 • Uniwersytet Śląski – Biotechnologia,
 • Uniwersytet Śląski – Bibliotekoznawstwo,
 • Politechnika Śląska – Transport,
 • Politechnika Śląska – Materiałoznawstwo,
 • Seminarium Duchowne,
 • Akademia Muzyczna,
 • Politechnika Śląska – Transport,
 • Politechnika Śląska – Informatyka.

Egzamin maturalny 2003

Część pisemna

PrzedmiotŚrednia
J.polski4,2
Przedmiot wybrany5,2

Część ustna

PrzedmiotŚrednia
J.polski4,8
J.obcy4,3
Przedmiot wybrany5,0

100% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych, takich jak:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filologia polska,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Historia,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Górnictwa i Geologii (Geologia),
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu – Język angielski.

Egzamin maturalny 2002

Część pisemna

PrzedmiotŚrednia
J.polski3,25
Przedmiot wybrany4,25

Część ustna

PrzedmiotŚrednia
J.polski3,9
J.angielski4,13
Przedmiot wybrany4,5

100% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych, takich jak:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna,
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologia,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – Język angielski w biznesie,
 • Śląska Akademia Medyczna – Wydział Lekarski,
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Wydział Ekonomii,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – Zarządzanie i marketing,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – Inżynieria Środowiska i Energetyki,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Informatyka).