Skip to content
Oferta Szkoła Podstawowa

Dlaczego warto nas wybrać?

Katolicka Szkoła Podstawowa
to szkoła obejmująca klasę zerową i osiem klas szkoły podstawowej.

Bardzo wysoki poziom nauczania
 • Profesjonalny zespół nauczycieli.
 • Najwyższe w mieście wyniki egzaminów ósmoklasisty.
 • Przygotowanie  dzieci do systematycznej  i samodzielnej pracy.
 • Możliwość kontynuowania nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.
Indywidualne podejście do każdego ucznia umożliwiające mu wszechstronny rozwój
 • Praca według ustalonego popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami profilu inteligencji wielorakich ucznia oraz preferowanego przez ucznia stylu uczenia się. O projekcie indywidualni.
 • Niewiarygodnie duża ilość ciekawych, rozwijających zajęć, wykraczających poza lekcje: wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wycieczki muzealne, dydaktyczne, integracyjne, spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi.
 • Wszechstronny rozwój fizyczny w czasie gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć sportowych na szkolnej sali gimnastycznej, nowoczesnym  boisku szkolnym i basenie oraz placu zabaw.
 • Bogaty program zajęć pozalekcyjnych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka
Liczne kółka zainteresowań
 • Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „ŁAZIKI”
 • Stadiony świata – kółko piłkarskie
 • Wściekłe psy – kółko koszykarskie
 • Outdoroowe – sportowe lekcje
 • Klub smakoszy
 • Mały szachista
 • Europejskie
 • Przyrodniczo – ekologiczne
 • Rękodzieło
 • Plastyczne
 • Taneczne
 • Siatkarskie
 • Science (doświadczenia chemiczne)