Skip to content

Kryteria przyjęć

  • o przyjęciu do klasy „I” Katolickiej Szkoły Podstawowej decyduje dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami oraz obserwacji dziecka w czasie zajęć w grupie
  • w przypadku, gdy dziecko dołącza do już istniejącej klasy, o jego przyjęciu decyduje dyrektor na podstawie wyniku testu przeprowadzonego w naszej szkole, sprawdzającego jego umiejętności

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • ankieta ucznia (druk do pobrania poniżej)
  • potwierdzenie wpłacenia wpisowego
  • zdjęcie legitymacyjne
  • kopia aktu urodzenia

Po dalsze informacje prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.