Skip to content

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. 

Instytut Edukacji Pozytywnej | Projekty, działania, wsparcie placówek oświaty (instytutep.pl) 

W ramach programu w każdym miesiącu minimum 3 klasy KSP i KLO realizują zadania udostępnione przez organizatora, a wiele z tych działań będzie można śledzić na szkolnym FB lub szkolnej stronie internetowej. 

Dodano w kategorii Projekty