Skip to content

V Ogólnopolski Internetowy Konkurs – Spotkanie z Muzyką Religijną “Któż jak Bóg”

Kolejny sukces!  Marcelina Nastula z klasy 1 Katolickiej Szkoły Podstawowej jest laureatką IV Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu “Któż jak Bóg”, który polegał na nagraniu dwóch piosenek o tematyce religijnej.

Konkurs odbył się w formie online, w dwóch etapach: pierwszym było głosowanie internatów, natomiast drugim, decydującym etapem było przyznanie punktów przez jurorów. W efekcie nasza reprezentantka znalazła się wśród nagrodzonych uczestników. Gratulujemy! 

Dodano w kategorii Szkoła Podstawowa