Skip to content

Warsztaty INCLUDL Schools w Polsce

W dniach 24-26.01.2024 Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu  gościła 27 uczestników międzynarodowego projektu INCLUDL Schools

Od roku 2021 realizowany jest przez zabrzańską szkołę projekt mający na celu promowanie szkół włączających w Europie. „INCLUDL Schools: Promoting Inclusive Schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning”. Wraz z zagranicznymi partnerami, szkołami z Turcji, Łotwy, Hiszpani, firmą informatyczną z Grecji, Uniwersytetem w Madrycie oraz Confederacion  Espanola de Personas con Discapacidad Fisica y Organica poznajemy nowe sposoby pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdrażamy je w życie szkolne.

Podczas intensywnych trzydniowych warsztatów szkoły zaprezentowały swoje projekty Service -Learning, poznały sposoby ewaluacji i rozpoczęły pracę nad pisaniem przewodnika dla innych szkół europejskich. Serdecznie dziękujemy seniorom,  dyrekcji oraz pracownikom Centrum Aktywności Senioralnej za współpracę nad projektem międzypokoleniowym oraz za goszczenie nas w swojej siedzibie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

#Projekt Service Learning for INCL 

#News – Includl Schools (includl-schools.eu) 

#Erasmus+

Dodano w kategorii Projekty, Szkoła Podstawowa