Skip to content

Mediacje rówieśnicze

”Moja racja, twoja racja, niech pogodzi nas mediacja!”

  • Stawiamy na dialog.
  • Uczymy widzieć innych, uwrażliwiamy na potrzeby innych.
  • Dzięki mediacji eliminujemy zachowania przemocowe, niepożądane utożsamiane z konfliktem.
  • Uczymy procesu budowania porozumienia.
  • Szukamy rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby obydwu stron konfliktu.
  • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne.
  • Rozwijamy kompetencje krytycznego i analitycznego myślenia.
  • Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne.
  • Pracujemy nad relacjami rówieśniczymi.

Dodano w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Projekty, Szkoła Podstawowa