Skip to content

Partnerstwa na małą skalę

Promowanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat jest jednym z kluczowych zadań Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Od lat edukujemy naszych uczniów w zakresie ochrony środowiska organizując warsztaty, wykłady, a także liczne przedsięwzięcia, które inspirują ich do stawiania następnych kroków na drodze do świadomego i odpowiedzialnego dbania o naszą planetę.  

Jako nauczyciele również nie chcemy stać w miejscu. Dążymy do rozwoju naszych kompetencji i wiedzy w zakresie ochrony środowiska, aby stanowić przykład dla naszej młodzieży i wspierać ją w tym procesie. Z tej potrzeby powstał projekt w sektorze Edukacji Szkolnej programu Erasmus+ w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH), który w znacznym stopniu będzie poświęcony ochronie zasobów wody. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 60 000 euro, aby wspólnie z nauczycielami z Włoch, Łotwy i Turcji, pochylić się nad problemem nadmiernego zużycia i zanieczyszczania słodkiej wody. Każda ze szkół powoła czteroosobowe zespoły, które udadzą się na mobilność do każdego z partnerskich krajów, aby w międzynarodowych grupach wymienić się doświadczeniami i pomysłami, omówić potrzeby i problemy, ale przede wszystkim, aby opracować skuteczne i efektywne rozwiązania, które po powrocie do krajów będą promowane nie tylko wśród społeczności szkolnych, ale również na arenach lokalnych. Biorąc udział w czterech tygodniowych blokach zajęciowych: 

– Smart water and energy consumption; 

– Smart food consumption and waste management; 

– Smart lifestyle and attitude towards the environment; 

– Information Communication Technologies; 

nasza kadra nie tylko zwiększy swoją świadomość oraz poszerzy wiedzę zakresie ochrony przyrody, ale także rozwinie swoje umiejętności językowe i cyfrowe. Projekt, na każdym etapie jego realizacji, będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim, a znaczny nacisk zostanie położony na rozwój znajomości informatycznych rozwiązań, które pomogą nam w codziennym dbaniu o środowisko. W każdym kraju, podczas wizyty nauczycieli zza granicy, grupa młodzieży zostanie włączona w zajęcia dydaktyczne. Uczniowie będą mieli szansę stanąć po drugiej stronie biurka i wytłumaczyć gościom z jakimi problemami mierzy się ich placówka, miasto i kraj, a także jakie ciekawe rozwiązania są w nich stosowane. W zależności od tematyki danego bloku, uczniowie będą mieli szansę pracy w międzynarodowych zespołach, szlifowania swoich umiejętności językowych, a także nieformalnych konwersacji dotyczących kultury, historii, kuchni i tradycji poszczególnych krajów. Mamy nadzieję, że to przyczyni się do budowania potencjału europejskiego naszej szkoły oraz do kształtowania w naszych uczniach świadomości bycia obywatelami Europy.  

Projekt realizowany będzie od 2 października 2023 r. do 2 kwietnia 2025 r., a o jego postępach i efektach będziemy Was na bieżąco informować.  

Dodano w kategorii Akredytacja, Liceum Ogólnokształcące