Skip to content

Akredytacja

Zobacz kategorię:Szkoła PodstawowaLiceum OgólnokształcąceProjektyWolontariatRodzicu zainspiruj sięAkredytacja

Partnerstwa na małą skalę

Promowanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat jest jednym z kluczowych zadań Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Od lat edukujemy naszych uczniów w zakresie ochrony środowiska organizując warsztaty, wykłady, a także liczne przedsięwzięcia, które inspirują ich do stawiania następnych kroków na drodze do świadomego i odpowiedzialnego dbania o naszą planetę.   Jako […]